Sākums > Kāzu Raksti

Saderināšanās Katoļu baznīcā

1. Saderināšanās baznīcā. Cik laicīgi pirms laulāšanās pārim vajadzētu saderināties? Vai saderināšanās ir obligāta prasība? Kāda ir saderināšanās būtība – pārdomu laiks pirms salaulāšanās?

Saderināšanās ir sagatavošanās un pārbaudes laiks. Katram pārim tas var būt individuāls un par to vienojas ar draudzes prāvestu. Ja viens vai abi no jaunā pāra nav kristīti, izgājuši iesvētes mācību, nav bijuši uz grēksūdzi un pie dievgalda, tad jārēķinās, ka būs jāiziet četru mēnešu iesvētes kursi. Ja iesvētes mācība apgūta bērnībā, priesteris izvērtēs vai tie nebūtu jāiziet atkārtoti.
Tāpat jārēķinās, ka visiem laulāties gribētājiem ir jāiziet pirmslaulību kursi. Tie ilgst divus mēnešus.
Tātad saderināties vajadzētu ne vēlāk kā 6 mēnešus pirms nodomātā laulību laika, un par nodomu laulāties vajadzētu izrunāt ar draudzes prāvestu.
Saderināšanās laikā pāris saņem īpašu baznīcas svētību un par viņiem tiek aizlūgts dievkalpojumā vai ārpus tā.
Saderināšanās laiks tiek pavadīts šķīstībā, un kristīgā izpratnē jaunieši līdz laulībām nedzīvo kopā, tāpat kā nedzīvo intīmo dzīvi. Šajā laikā jaunieši iepazīst viens otru un gūst pārliecību vai paredzamā laulība ir Dieva aicinājums vai tikai psiholoģiska, emocionāla vai seksuāla pieķeršanās. Ar to vien būs par maz, jo laulība Dieva priekšā ir nopietns lēmums uz visu atlikušo mūžu.

2. Kas nepieciešams, lai pāris varētu salaulāties baznīcā? Vai kristītiem jābūt gan jaunajam vīram, gan sievai? Vai arī iesvētītam jābūt jaunajam pārim?
Iesvētes mācība – kāda ir tās dziļākā nozīme, kā tā notiek (Bībeles lasīšana, pārrunas ar garīdznieku)? Cik daudz laika un līdzekļu nepieciešams, lai izietu šo mācību?
Vispirms jāpiesakās pie draudzes prāvesta. Vismaz vienam jābūt katolim, gājušam pie grēksūdzes, pie dievgalda un izgājušam iesvētes un pirmslaulību kursus. Neatkarīgi no tā vai otrā puse ir vai nav kristīta vai ari pieder pie citas konfesijas , laulību kursi ir obligāti jāapmeklē abiem. Iesvētes mācību laikā notiek Svēto Rakstu un katoliskā katehisma (ticības mācības ) studijas. Iesvētes kursi norit divas reizes gadā: no septembra līdz februārim un no februāra līdz jūnijam.
Kursi ir bezmaksas .

3. Laulības starp 2 dažādu konfesiju pārstāvjiem – vai iespējams katram saglabāt savu ticību? Kāda ir Jūsu Baznīcas nostāja šajā jautājumā?
Vēlmi saglabāt savu ticību jāizrunā ar attiecīgās draudzes prāvestu.. IZŅĒMUMA gadījumā katolis var stāties laulībā ar citas konfesijas pārstāvi vai nekristītu personu, taču tam ir vajadzīga bīskapa atļauja. To kārto attiecīgās draudzes prāvests.

4. Laulību datuma noteikšana baznīcā: kādās dienās baznīcā nav iespējams salaulāties, vai iespējams nolikt datumu vēl pirms iesvētes mācības iziešanas?
Laulības var tikt slēgtas katru dienu.. Nav ieteicams laulāties adventa un gavēņa laikā. Ja citādi nav iespējams, tad izņēmuma gadījumos var laulāties arī šajos laikos, tašu tādā gadījumā svinības būs askētiskas un klusas.
Datuma nolikšana ir jāizrunā ar prāvestu. Pie kam tas jādara vēl pirms tiek rezervēta svinību vieta, kāzu ceļojums un viss pārējais. Tāpat jārēķinās ar pirmslaulību kursiem, kas ir obligāti.

5. Laulību solījuma došana baznīcā – kā tā notiek, vai jaunlaulātie var improvizēt un teikt sevis izdomātus vārdus vai arī ir baznīcas sagatavots zvērests, kas šajās reizēs jaunajam pārim ir jānorunā?
Nekādas atkāpes no baznīcas sagatavotā zvēresta nav iespējamas, jo katoliskajā pasaulē ir vienota zvēresta forma.

6. Vai iespējams brīvi izvēlēties baznīcu, kur laulāties vai noteikti jālaulājas savā draudzes baznīcā?
Jaunais pāris var izvēlēties laulāties kādā citā baznīcā, taču tas jādara saskaņā ar draudzes prāvestu, kas izsniegs izziņu , ka nav šķēršļu laulībām un jaunlaulātie nav iepriekš laulāti.

7. Kādos gadījumos garīdznieks var atteikties laulāt jauno pāri savā baznīcā? Baznīcas iekšējie likumi
Kādas prasības līgavas/līgavaiņa apģērbu ziņā? Plīvurs baznīcas izpratnē.
Vai ir iespējams arī 2. laulības noslēgt baznīcā, ja 1. arī ir tikušas slēgtas baznīcā, bet nav izrādījušās laimīgas. Kas nepieciešams, lai to izdarītu, vai 1. laulības šķiršana vajadzīga arī no baznīcas puses?
Kanoniskais likums nosaka, ka laulības nevar tikt slēgtas, ja viens vai abi jau sastāvējuši baznīcā slēgtā laulībā, un baznīcas tiesa (tribunāls) šo laulību nav atzinusi par spēkā neesošu.
Tāpat laulības slēgšana var tikt atlikta uz kādu laiku, ja draudzes prāvests uzskata, ka jaunajam pārim ir vieglprātīga (nenopietna) attieksme un viņi nav gatavi slēgt laulību uz mūžu vai ir kādi šķēršļi laulības noslēgšanai .
Galvenais kritērijs attiecībā uz kāzu apģērbu būtu: ”ne viss, kas der skaistumkonkursam vai pludmalei, derēs arī kāzās baznīcā” . Būtu jāievēro, ka kliedzoša atkailinātība diez vai būtu attiecīga kāzām baznīcā .
Plīvurs tāpat kā baltā krāsa baznīcas izpratnē simbolizē šķīstību un nevainību.
Otrā laulība baznīcā iespējama tikai tad, ja viens no laulātajiem draugiem ir miris,vai baznīcas tiesa (tribunāls) pirmo baznīcā slēgto laulību atzinusi par spēkā neesošu vai nederīgi noslēgtu. Visos citos gadījumos otro reizi baznīcā laulāties nav iespējams.

8. Vai pastāv kādas stingras normas, kas jaunajam pārim jāievēro līdz savai kāzu dienai?
Kristīgā izpratnē līdz laulībai jaunais pāris nedzīvo kopā un neveido intīmas attiecības, kas nozīmē, ka pirmslaulību „degustācija” nav pieļaujama.

Noderīga informācija jaunlaulātajiem:

- kas ieved līgavu baznīcā (nākamais vīrs vai tēvs), vai tas tiek kaut kur reglamentēts?
Nav reglamentēts, bet tradicionāli līgavu baznīcā ieved garīdznieks vai arī ienāk paši. Tradīcija , ka meitu baznīcā ieved tēvs, Latvijā ir ieviesta nesen un jēga tai ir tad , ja meita līdz kāzām ir dzīvojusi pie vecākiem un nav sastāvējusi intīmās attiecībās ar topošo vīru. Līdz ar to šī tradīcija mūsdienu realitātē bieži ir nepamatota..

- pie kuras rokas vīram līgava ieiet/iznāk no baznīcas?
Nav reglamentēts, bet parasti sieva vīram stāv pie labās rokas. Tomēr jāatceras, ka tā ir tikai ārēja forma, kam nav garīga pamata.

- vai garīdznieks jauno pāri drīkst salaulāt vienīgi baznīcā, vai arī citā pāra izvēlētā vietā, piemēram, brīvā dabā?
Parasti laulības tiek slēgtas draudzes baznīcā. Izņēmuma gadījumos tā var būt arī cita vieta, taču to var darīt tikai ar bīskapa atļauju un tā nav uztverama kā sistēma.

- vai baznīcas teritorijā pēc svinīgās salaulāšanas, jaunajam pārim iespējams uzkavēties, lai turpat pacienātu savus viesus ar cienastu (šampanieti, torti)?
Ja baznīcas teritorijā ir tādas telpas, tas iepriekš jāsaskaņo ar garīdznieku. Pie pašas baznīcas šadu maltīti sarīkot nebūtu ētiski.

- laulību ceremonijas vidējais ilgums un izmaksas ar kurām vajadzētu rēķināties.
Ceremonijas ilgums vidēji ir 1h (ar apsveikšanu, ienākšanu un iziešanu).
Sv.Jēkaba katedrālē apmaksa līdz šim notikusi pēc ziedojumu principa.

Viedoklis:

- Kāpēc neticīgie laulājas baznīcā?
Un kā būtu jāizturas garīdzniekam, ja viņš skaidri zina, ka laulības baznīcā tiek slēgtas tikai „ķeksīša” pēc:
- nelaulāt, līdz kļūs ticīgi;
- salaulāt, cerot, ka kļūs ticīgi?
Visiem jaunlaulātajiem jāiziet pirmslaulību kursi un lielai daļai papildus jāiziet vēl iesvētes mācība, kas kopā sastāda 6 mēnešus. Tas nav mazs laiks. Ja jaunais pāris izrāda savu labo gribu un apņemšanos, tad paši atbild par saviem „ķeksīšiem”.

- Kāda, jūsuprāt, ir galvenā atšķirība starp baznīcā un dzimtsarakstu nodaļā slēgtu laulību?
Atšķirība ir sakramentālais stāvoklis, jo laulības tiek slēgtas „debesīs”. Baznīcā slēgta laulība ir balstīta ticībā, cerībā un mīlestībā uz Dievu un līdzcilvēkiem. Laulātie ir vienoti mīlestībā ar Dievu un viens ar otru.

- Laimīgas laulības „recepte”

Laimīga laulība balstīta uz mīlestību pret Dievu un vienam pret otru. Laulātajiem ir jāattīstās garīgi un jārēķinās, ka tās ir saites uz visu mūžu. Tas nav viegls ceļš un tas prasīs piepūli. Laulība būtu uztverama kā mūža ieguldījums, kas nesīs gan laimi, gan grūtus brīžus ar kuriem būs jātiek galā paļaujoties uz Dievu un vienam uz otru.

- www.catholic.lv -
Pievienot komentāru:* obligāti jāaizpilda
Vārds: * E-Pasts:
Komentārs: *
Ja nevar izlasīt, spied te
Pārbaudes Teksts: *