Sākums > Kāzu Raksti

Līgavas izpirkšanas - pārdošanas līgums

Līgavas izpirkšana ir viena no tradicionālo Latviešu kāzu tradīcijām.
Pie līgavas izpirkšanas ir sagatavots Līgavas pirkšanas - pārdošanas līgums, kur sievastēvs ir pārdevējs, līgavainis pircējs!Paraugs Nr 1.

________________ (vieta) 200__. gada ______._____________
Fiziska persona: ..............................................................................................................
vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis, e-pasts
vai juridiska persona: .....................................................................................................
firmas nosaukums, juridiska adrese, reģistrācijas numurs, tālrunis, e-pasts
turpmāk saukts Pārdevējs, no vienas puses, un
fiziska persona: ..............................................................................................................
vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis, e-pasts
vai juridiska persona: .....................................................................................................
firmas nosaukums, juridiska adrese, reģistrācijas numurs, tālrunis, e-pasts
turpmāk saukts Pircējs, no otras puses, noslēdz šo līgumu par sekojošo:
1.Līguma priekšmets.
1.1. Pārdevējs nodod Pircējam īpašumā par atlīdzību, kas norādīta šā līguma 2.1 punktā, divriteni.
1.2. Divriteņa dati:
rāmja Nr.:
ražotājs:
modelis:
krāsa:
papildus informācija (komplektācija, marķējumi, defekti...)
2. Cena un norēķinu kārtība.
2.1. Par minēto divriteni Pircējs maksā Pārdevējam

.........................................................................................................................................
(cipariem un vārdiem)
2.2. Maksājums jāveic ........................................................................................................
3. Pušu tiesības un saistības.
3.1 Gadījumā ja Pārdevējam nebija likumīgu tiesību rīkoties ar šā līguma priekšmetu (divriteni), Pārdevējs apņemas pilnīgi atlīdzināt Pircējam saskaņā ar šā līguma 2.1 punktu iepriekš samaksāto naudas summu, kā arī citus šajā sakarā radušos zaudējumus.
3.2 Iespējamie strīdi šā līguma sakarā tiek izskatīti šķīrējtiesā.
4. Pārējie nosacījumi.
Pārdevējs (paraksta atšifrējums, juridiskām personām pilnvarotas personas dati un zīmogs)
Pircējs (paraksta atšifrējums)
Parugs Nr 2.

Pilsēta _____________ __ _____ 200.... gada


Mēs, zemāk parakstītā komisija radinieku un līgavaiņa draugu sastāvā, no vienas puses, un līgavas, no citas, pēc rūpīgās biogrāfijas izpētīšanas iereģistrējam, ka līgavainis gatavs pārvarēt dzīves grūtības kopā ar līgavu ........

Abas puses apstiprināja, ka līgavainim ....... nodošanas brīdī ir: galva – 1 gab., roka – 2 gab., kāja – 2 gab., mēle – 1 gab., ausis – 2 gab.

Līgavaiņa anketa:

* neaizraujas;

* izglītība – ir;

* gatavot – sanāks;

* lasīt avīzes un klausīties mūziku – māk.

Līgavaiņa glabāšanas noteikumi:

* nedarīt pāri;

* nedusmot;

* nepārdzīt;

* nepārkarsēt.

Komisijas locekļu paraksti:Parugs Nr 3.

Pilsēta _____________ __ _____ 200.... gada


Mēs, zemāk parakstītā komisija radinieku un līgavas draugu sastāvā, no vienas puses, un līgavaiņa, no citas, pēc rūpīgās biogrāfijas izpētīšanas iereģistrējam, ka līgava gatava pārvarēt dzīves grūtības kopā ar līgavaini ......

Pēc rūpīgās izmeklēšanas noteikts:

*Defektu līgavai nav
*Par pareizu izlietošanu garantijas termiņš neierobežots


Komisijas locekļu paraksti:


Pievienot komentāru:* obligāti jāaizpilda
Vārds: * E-Pasts:
Komentārs: *
Ja nevar izlasīt, spied te
Pārbaudes Teksts: *

Nubby
Labs lasīt. Paldies par norīkošanu
http://libertytravel.com
http://www.libertytravel.com/all-inclusive-vacations
http://libertytravel.com/honeymoons
http://discountcruises.com
http://flightcenter.com