Sākums > Kāzu Raksti

Brīvticīgo laulības

Kās tās ir, un ar ko tās būtiski atšķiras no tradicionālajām kāzām baznīcā?


Brīvticīgo laulības ir ātrākas, ērtākas un citādākas Laulības saskaņā ar tradicionālo luterisko tradīciju.

Brīvticīgo Laulības ir ar trim būtiskām atškirībām, kuras esi sastapis līdz šim institucionālajās draudzēs:
* ātri un bez smagām Iesvētes mācībām kllātienē (izdales materiāli tiek izsniegti e-vidē), ietaupot laiku un ceļa izdevumus, tās apmeklējot;

* ar svētku norisi dabā pie upēm, ezeriem un jūras, pilīs, viesu namos vai ģimenes mājās vai pat gaisa balonā;

* ļaujot turpmākā mūžā katram brīvi ticēt un nepiesaistot cilvēkus nevienai draudzei (brīvticība).




Ja Jūs aizejat uz kādu no baznīcām un izsakāt vēlmi būt salaulāts(-a), tad tās mācītājs vai priesteris Jūs iepazīstinās ar veselu nosacījumu sarakstu, ko jums abiem nāksies izpildīt, lai jūs to veiktu. Tomēr, ja esat lasījis Jēzus Kristus ārkārtīgi dziļo, bet vienkāršo mācību, sapratīsiet, ka liela daļa šo prasību ir cilvēku izdomātas. Vai brīvi ticošam cilvēkam ārpus intitucionālām baznīcām un to draudzēm ir iespēja tikt salaulātam?

Jā, tas ir iespējams! Ja cilvēks pats sevi apzinās brīvi ticīgu (ar institucionālām reliģiskām organizācijām nesaistītu) un pats aktīvi vēlas ietekmēt un līdzi veidot savas dzimtas un tautas tradīcijas.

Šajā sadaļā pastāstīsim par Laulībām, kas kaut kādā mērā atšķiras no citām.

* Nav nepieciešamas t.s. Iesvētes klātienes mācības. Kristāmo un iesvētāmo teorētiskās sagatavošanas lielākā daļa notiek tālmācības veidā caur internetu. Līgavainis un līgava var apmeklēt brīvi ticīgo cilvēku klātienes saietus (bet tas nav obligāti).

* Laulībās brīvticigiem (ārpus institucionālām baznīcām esošiem) cilvēkiem netiek prasīts iestāties redzamā draudzē un solīt pildīt kaut jel kādus institucionālus draudzes locekļu pienākumus, ikgadējās biedru iemaksas, desmitās tiesas ziedojumus vai tamlīdzīgas obligātas mantiskas nodevas (tās parasti ir saistošas visās institucionālajās reliģiskajās draudzēs, saskaņā ar to statūtiem).

* Brīvi ticīgo Laulībām vai citām svētdarbībām nav nekāda sakara ar LELB vai kādu reģistrētu kristīgo vai citu reliģisko organizāciju. Atšķirībā no daudzām Latvijas kristīgajām baznīcām, mūs nesponsorē un nekontrolē neviena Latvijas vai ārvalstu reliģiskā organizācija vai tās meitas organizācija. Ziņas par kristītajiem, laulātajiem un tml. netiek nodotas nevienai no tamlīdzīgām organizācijām vai viņu misijām ne Latvijā, ne ārpus tās.

* Laulības, Kristības vai cita svētdarbība ir katras personas brīvas gribas un ticības akts, kas tiek izpildīts vienīgi saskaņā ar cilvēka paša vēlmi tuvoties Dievam. Tāpēc, saskaņā ar LR Satversmē noteikto reliģiskās brīvības principu un valsts šķirtības no baznīcas jēdzienu, nevienam tiesiski nevar būt pret brīvi ticošām personām nekādu pretenziju vai iebildumu.


* Brīvi ticīgo pāru laulības var notikt tūlīt pēc tam, kad Laulības noslēgtas Dzimtsarakstu nodaļā. Nereti tas notiek tajā pašā pašvaldībā, kur viesu nams vai cita svinību vieta. Gan Dzimtsarakstu nodaļas Laulību noslēgšana, gan Brīvticīgo laulības var notikt vienā un tajā pašā dienā.

* Laulība notiek Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā pēc Vidzemē pazīstamās luterāņu tradīcijas un parauga.

* Pirms ceremonijas iespējams vienoties par vietas kopīgu labiekārtošanu un vienu vai vairākiem mēģinājumiem.

* Laulātie var pārstāvēt dažādas reliģiskās tradīcijas, jo neviens tās negrasās normēt vai kaut kādā veidā kontrolēt.

* Piedāvājam Sudraba un Zelta kāzu jubilejas svinību liturģiju savas mājas dārzā, pils graznā zālē uz kuģa klāja vai jebkādfā citā atbilstošā vietā.

* Laulātajam pārim (arī Sudraba un Zelta kāzu gadījumā) tiek izsniegta apliecība, ka viņi saņēmuši šo īpašo svētību, par to izdarot ierakstu brīvmācītāja Svētdarbību žurnālā.

* Laulībās iespējams saņemt Svēto Vakarēdienu un vienoties par citiem svētku norises papildinājumiem.

* Laulību svētku norisi (arī pašas svinības, nelielu ceļojumu, mielasta laiku utt.) mums iespējams iemūžināt ar teicamu NIKON firmas foto tehniku, saņemot profesionālas kvalitātes digitālās fotogrāfijas CD diskā (Guna & Valters), par to vienojoties atsevišķi.

* Laulības u.c. svētdarbības var notikt kopā ar ģimeni viņu pašu mājās un jebkurā citā piemērotā vietā.

* Laulību iespējamās vietas var būt gan dabā – pie jūras, ezera, uz plosta vai kruīzkuģa, savas dzimtas mājas pagalmā u.c. ierastās vai ne tik ierastās vietās. Tās var notikt atbilstoši noformētā telpā. Piemēram, pilī, viesu mājā un tml. Lūk, dažas no vietām, kur esam laulājuši un labprāt to darīsim arī turpmāk:


Mācītājs VALTERS KORĀLIS, 29107312;
e-pasts: [email protected]
www.koralis.lv
www.ticu.lv

Tu atradīsi plašu svinību vietu klāstu sadaļā:
- Mācītājs VALTERS KORĀLIS -




Pievienot komentāru:* obligāti jāaizpilda
Vārds: * E-Pasts:
Komentārs: *
Ja nevar izlasīt, spied te
Pārbaudes Teksts: *

guna
Cik arti laulības iespējams noorganizēt?