Sakums > Konfidencialitāte

Konfidencialitāte - Mājas lapas Privātuma politika

Vispārīgi

Uzņēmums Preceties.lv respektē visu mūsu mājas lapu apmeklētāju tiesības uz privātumu. Šī Privātuma politika apraksta, kādu informāciju uzņēmums Preceties.lv var ievākt un kā mēs to drīkstam izmantot.

Personas dati

Uzņēmums Preceties.lv ar savu mājas lapu starpniecību neievāks nekādu personiski identificējošu informāciju par jums (piemēram, Jūsu vārdu, adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi ("personas dati")), ja vien Jūs to nesniedzat mums brīvprātīgi. Ja Jūs nevēlaties, lai Jūsu personas dati tiktu ievākti, lūdzu, neiesniedziet mums tos.

Kad Jūs sniedzat mums savus personas datus, mēs šo informāciju varam izmatot šādos veidos, ja vien nav norādīts citādi: mēs varam uzglabāt un apstrādāt šo informāciju, lai labāk izprastu Jūsu vajadzības un to, kā mēs varētu uzlabot mūsu izstrādājumus un pakalpojumus; mēs (vai izpildošais uzņēmums vai cita trešā persona, kas mūsu vārdā nodarbojas ar pārdošanas veicināšanas aktivitātēm) varam izmantot šo informāciju, lai sazinātos ar Jums; un/vai mēs varam sniegt citām trešajām personām apkopotu, bet ne individuālu informāciju par mūsu lapu apmeklētājiem un lietotājiem. Mēs nepārdodam, nepiedāvājam un neiznomājam Jūsu personas datus trešajām personām un negatavojamies to darīt.

Vecākiem jāapzinās, ka uzņēmuma Preceties.lv Privātuma politika nosaka to, kā mēs izmantojam personas datus, taču informāciju, ko bērni vai citas personas brīvprātīgi sniedz par sevi elektroniskajā sarakstē, ziņojumu dēļos vai tamlīdzīgi, citas personas var izmantot surogātpasta sūtīšanai. Uzņēmums Preceties.lv aicina visus vecākus mācīt saviem bērniem lietot savus personas datus internetā drošā veidā un atbildīgi.

Īpaša piezīme vecākiem

Jūsu apmeklētā lapa ir viena no uzņēmuma Preceties.lv lapām vispārīgai auditorijai. Laiku pa laikam īpaša, no vispārīgās apmeklētāju lapas atšķirīga privātuma politika attieksies uz kādu īpašu lapu, un tajā būs īpašas norādes attiecībā uz bērniem un privātumu.

Bērni

Uzņēmumam Preceties.lv nav nolūka iegūt personas datus no personām, kas ir jaunākas par 13 gadiem. Kur nepieciešams, uzņēmums īpaši norādīs bērniem neiesniegt tādu informāciju mūsu mājas lapās un/vai veiks saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu vecāku piekrišanu tādu datu iesniegšanai.
Vecākiem jāapzinās, ka uzņēmuma Preceties.lv Privātuma politika nosaka to, kā mēs izmantojam personas datus, taču informāciju ko bērni vai citas personas brīvprātīgi sniedz par sevi čatā, elektroniskajā sarakstē, ziņojumu dēļos vai tamlīdzīgi, citas personas var izmantot surogātpasta sūtīšanai. Uzņēmums Preceties.lv aicina visus vecākus mācīt saviem bērniem lietot savus personas datus internetā drošā veidā un atbildīgi.

Automātiski ievāktā papildu informācija

Dažos gadījumos mēs varam automātiski (tas ir, ne ar reģistrēšanās starpniecību) ievākt tehnisku informāciju, kura nav personiski identificējoša, kad Jūs atverat mūsu mājas lapu. Tāda informācija ir, piemēram, Jūsu lietotās interneta pārlūkprogrammas un operētājsistēmas veids un domēns, no kura Jūs atvērāt mūsu lapu.

Informācija, kas automātiski tiek ievietota Jūsu datorā - "cookies"

Kad Jūs skatāties kādu no mūsu mājas lapām, mēs varam saglabāt informāciju Jūsu datorā. Šī informācija būs "cookie" vai līdzīgā datnes formātā, un tā mums var daudzējādi palīdzēt. Piemēram, "cookies" ļauj mums pielāgot mājas lapu, lai tā labāk atbilstu Jūsu interesēm un vajadzībām. Ar lielāko daļu interneta pārlūkprogrammu Jūs varat izdzēst "cookies" no Jūsu datora cietā diska, bloķēt visus "cookies" vai saņemt brīdinājumu, pirms "cookie" tiek saglabāts. Lai uzzinātu vairāk par šīm funkcijām, lūdzam skatīt Jūsu pārlūkprogrammas instrukcijas vai palīdzības sadaļu.