Sākums > Kāzu Pakalpojumi

Ingūna Šķestere

Ingūna Šķestere

Pakalpojumi:


Jūsu „lielā” diena ir pavisam tuvu? Trūkst ideju kā to padarīt tiešām neaizmirstamu? Kāpēc gan neuzticēt šīs rūpes kādam citam un mierīgi neizbaudīt šo fantastisko laiku?

Palīdzēšu sagatavot visu nepieciešamo Jūsu nozīmīgajai dienai – sākot no ielūgumiem, līdz pat viesu aizvadīšanai nākošajā dienā. Veidoju maketus ielūgumiem, galda kartēm, kāzu avīzēm, dziesmu grāmatām, amatu zīmēm, diplomiem, alkoholisko dzērienu etiķetēm, kā arī visām citām kāzām nepieciešamajām lietām. Palīdzēšu saplānot laiku, uzrakstīt scenāriju, kopīgi atrast idejas viesu izklaidēšanai un piepildīt jebkuru Jūsu vispārdrošāko ideju.

Manā kontaktu grāmatiņā noteikti atradīsies arī Jums tīkami muzikanti, fotogrāfi un citi kāzās tik ļoti nozīmīgie sava amata pratēji.

Gaidīšu Jūsu sapņu lidojumus!

Uz tikšanos!
Ar draudzīgu sveicienu – Ingūna Šķestere


Ваш "большой" день рядом? У вас не хватает идеи, как сделать его незабываемым? Доверьте заботу другому и насладиться этим прекрасным временем.

Я помогу подготовить все необходимое для вашего важный день - от приглашений до расставания гости на следующий день. Я создаю макеты приглашения, настольные карточки, свадебные журналы, сборники песен, офис знаки, дипломы, этикетки напитков, а также любые другие предметы первой необходимости свадьбы.
Я планирую время, напишу сценарий свадьбы, помогу найти общие идеи для отдыха гостей и выполнять любые ваши уникальные идеи.
Мы выполним ваши мечты вместе!

Your "big" day is near? You are missing the idea of ​​how to make it truly memorable? Entrust the care to someone else and enjoy this beautiful time.

I will help prepare everything you need for your important day - from invitations to parting of the guests on the next day. I'm creating mock-ups of invitations, table cards, wedding magazines, song books, office signs, diplomas, alcoholic beverage labels, as well as any other wedding essentials. I will help plan the time, to write a scenario, common to find ideas for guest leisure purposes and to fill any of your unique ideas.
Let's fulfill your dreams together!

See you...


Adrese:
Diakonāta iela 2 - 4, Valmiera
Valmieras rajons, LV - 4201

Tel.: 25428077
E-Pasts: [email protected]